Týden hokeje v Českém Krumlově

Dne 22. září od 16:00 probíhala na zimním stadionu v Českém Krumlově akce v rámci projektu Pojď hrát hokej. Tento projekt, zaštítěný Českým hokejem, umožnuje hokejovým klubům v rámci společné kampaně uskutečnit náborové akce cílené nejen na získání nových adeptů, ale sloužící také k větší propagaci, informovanosti a popularizaci ledního hokeje.

Banner

Klub HC Slavoj díky materiální podpoře ze strany Českého hokeje propagoval akci Týden hokeje s konkrétním datem konání na ZS v Českém Krumlově na svých webových stránkách a na facebookovém profilu, kde akci propagoval i formou placené reklamy všem majitelům facebookového profilu na území bývalého okresu Český Krumlov. Dále jsme využili placené reklamy na veškerých veřejných výlepových plochách, v areálech škol a školek v Českém Krumlově a blízkém okolí. Díky našemu již dva roky běžícímu programu „výuka bruslení zdarma do škol a školek“, kterého se každý rok účastní přes 600 dětí ze základních a mateřských škol z katastru Českého Krumlova v rámci tělesné a předškolní pohybové výuky, nám dotyčné školy a školky umožnily propagovat akci „Pojď hrát hokej“ na svých webových stránkách.

Akce Pojď hrát hokej se na ZS v Českém Krumlově zúčastnilo celkem 22 dětí. Vedle dětí se akce samozřejmě účastnili jejich rodiče a prarodiče. Na organizaci a aktivitách na ledě i mimo něj se podílelo celkem 12 trenérů a dva členové klubu HC Slavoj. Zároveň byl jako ambasador Českého hokeje přítomen Slavomír Lener. Celou akci natáčela interní televize Českého hokeje, respektive projektu Pojď hrát hokej.

Po úvodním zápisu a vyplnění požadovaných dotazníků, včetně předání dárků a dresů, byl rodičům představen klub a jeho prostory. Následně pomocníci pomohli rodičům obléci dětem brusle a helmy, z části zapůjčené klubem, a předali děti trenérům na led.

Zde byl pro děti připravený program, kde si někteří zkusili své první kroky na ledě a zahráli si hry. Někteří už si i zabruslili. Program na ledě trval hodinu. Poté, co si rodiče prohlédli své ratolesti a nechali je na chvilku pod dozorem trenérů a trenérky, jim byl v rámci propagace představen klub HC Slavoj, jeho vedení, zázemí klubu a společně i s powerpointovou prezentací také lední hokej jako sport. Rodiče se zajímali nejen o financování a podporu, informováni byli také o veškerých aktivitách klubu i mimo herní a bruslařskou sezonu. Byli seznámeni s možnostmi letních klubových kempů a táborů od nejmenších dětí až po žákovské ročníky. Zajímala je hlavně časová náročnost a míra jejich aktivního zapojení.

Po skončení aktivit na ledě většina rodičů projevila zájem zaregistrovat své dítě do klubu HC Slavoj, což vnímáme jako velice pozitivní. Účast na akci nebyla z hlediska počtu podobná akcím minulým. Můžeme hovořit až o 40% propadu, který připisujeme období tzv. covidové pandemie. Akce byla ukončena v 17:30 hodin. Děti a rodiče odcházeli, alespoň dle rozhovorů s některými, velice spokojeni. Děkovali za náš přístup a samozřejmě za dárky. Jsme rádi, že téměř 80 % z nich se stalo novými členy našeho oddílu a potažmo členy Českého hokeje.

Kompletní fotogalerii z Týdne hokeje v Českém Krumlově najdete zde.

Citáty

phpQjkG1c
Ondřej Pavelec

mistr světa 2010

„Každé soustředění, třeba i jednodenní, může každého gólmana posunout o nějaký ten kousíček dopředu.“